Faster Forward Elements koppeling met Ockto

Consumentengegevens op een snelle, veilige manier verzamelen en delen: het kan dankzij de koppeling tussen Faster Forward Elements en de mobiele applicatie Ockto. Hiermee blijft er voor adviseurs meer tijd over voor hun kerntaak: het geven van een goed advies op basis van volledige, actuele gegevens. Faster Forward Elements wordt onder andere gebruikt door adviseurs van de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek.

Samenwerken met de klant

Persoonsgegevens, salarisstroken, pensioenoverzichten en andere zaken: adviseurs verzamelen doorgaans tal van gegevens en documenten van hun klanten. Deze gegevens vormen immers de basis voor een gedegen advies. Vaak vergt het verzamelen van deze informatie veel communicatie tussen adviseur en consument.

Om dit proces efficiënt te laten verlopen, werken adviseurs meestal samen met de consument in een online klantportaal. Hier kan men alle benodigde stukken uploaden die op de stukkenlijst staan. Echter, dit kan nog steeds een tijdrovende zoektocht zijn. En als de consument niet de meest recente en juiste gegevens aanlevert, moet de adviseur nogmaals contact opnemen.

Hoe werkt Ockto?

Dit kan vanaf nu makkelijker, namelijk met de Ockto-app. De consument scant in zijn online klantportaal (de Digimap) een QR-code met zijn mobiele telefoon. De app stuurt de klant nu rechtstreeks naar de betreffende website, zoals belastingdienst.nl. Vervolgens logt de klant in met zijn DigiD, waarna al zijn gegevens (na expliciete toestemming van de consument) automatisch worden opgehaald en doorgestuurd naar de Digimap.

De adviseur ontvangt, via een beveiligde verbinding, de data vervolgens in Elements. Hieruit stuurt hij ze direct door naar de gewenste adviesapplicatie. Daarna wordt het advies verwerkt en opgeslagen in het klantdossier in Elements.

Om welke data gaat het?

Met de Ockto app verzamelt de consument gegevens over gezinssamenstelling, inkomsten, uitgaven, pensioen, bezittingen en schulden. Dit doet de app onder andere via de websites van de Belastingdienst, het UWV, mijnpensioenoverzicht.nl en Mijn Overheid. Bovendien is er sprake van brondata. Dat betekent dat de data die Ockto verzamelt direct van de bron komt en dus geen fouten kan bevatten. Het aanvraagproces verloopt daardoor aanzienlijk sneller.

Actueel