Reactie Ockto op artikel in de Volkskrant 14 februari 2019

Vandaag, 14 februari 2019, heeft de Volkskrant een artikel geplaatst over het gebruik van Ockto voor het aanvragen van een huurwoning met behulp van het Huurpaspoort. Vanzelfsprekend juichen wij een kritische blik op Ockto en onze klanten toe. Ockto staat onder AFM toezicht en doet er alles aan om haar dienstverlening veilig, zorgvuldig en transparant te verlenen.

Het domein van privacy en persoonsgegevens vraagt om scherp toezicht van overheid en media. Naar onze mening wordt in het artikel echter helaas niet alleen de consument onderschat, maar wordt ook Ockto onjuist in het nieuws gebracht.

Huurpaspoort en Woonstad Rotterdam hebben op een volledig juiste manier gebruik gemaakt van Ockto. Alleen de informatie die noodzakelijk is om vast te stellen of de aspirant huurder in aanmerking komt voor de huurwoning is uitgevraagd. Deze informatie is door de huurder met behulp van Ockto digitaal verstrekt, waar dit anders door hem met behulp van papier plaats had moeten vinden.

De huurder had de mogelijkheid om zijn informatie handmatig aan te leveren, maar heeft er zelf voor gekozen om dat met behulp van Ockto te doen. Binnen Ockto heeft de huurder, nadat hij de informatie heeft verzameld en op juistheid heeft kunnen controleren, nog eens expliciet zijn toestemming aan Ockto gegeven om de informatie te delen met Huurpaspoort.

Als de huurder dat niet had willen doen, of zich er onprettig bij voelde, had hij de toestemming niet hoeven geven en alsnog voor de handmatige papieren route kunnen kiezen.

Een korte reactie op de kritische noten en vragen uit het artikel:

  • Een aspirant huurder die niet via Ockto informatie aanlevert deelt precies dezelfde informatie (vaak zelfs meer) met de verhuurder, alleen dan op papier. Het op papier of via mail verstrekken van loonstroken, werkgeversverklaringen, kopieën paspoort en bankafschriften is niet alleen veel meer werk voor de huurder, maar ook nog eens minder veilig. Er is nauwelijks controle mogelijk op waar de verstrekte informatie terecht komt, hoe deze wordt opgeslagen en wat er mee wordt gedaan.
  • De vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn eenvoudig te beantwoorden. Afnemers van Ockto zijn vanuit de AVG verplicht om alleen die informatie op te vragen die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden (dataminimalisatie). De gebruiker wordt goed geïnformeerd over Ockto en is volledig vrij om zijn informatie niet via Ockto te delen.
  • Privacy-wetenschapper Tijmen Wisman suggereert dat Ockto overvragen faciliteert. Dat is juist niet zo. In de praktijk zien wij dat onze afnemers de AVG zeer serieus nemen en juist minder informatie opvragen dan zij op dit moment doen via de ‘papieren’ route. Ockto stelt bedrijven in staat om bijvoorbeeld alleen een salaris op te vragen en niet ook alle informatie die verder op een loonstrook staat (zoals het BSN-nummer).
  • Tijmen Wisman stelt verder dat Ockto toegang heeft tot domeinen die de overheid voor ‘heel andere doeleinden’ heeft gecreëerd. Dat is onjuist. De overheid beschouwt de informatie die zij over haar burgers heeft niet als haar informatie, maar als de informatie van de burger. De overheid zet zich er juist voor in om de burger meer regie te geven over zijn eigen gegevens. Dat is ook als dusdanig opgenomen in het regeerakkoord. Ockto is een uitstekend hulpmiddel om dat te faciliteren en is regelmatig met de verschillende instanties in overleg om de dienstverlening verder te optimaliseren.

Bij vragen over het artikel van de Volkrant, onze reactie of andere vragen over Ockto kunt u zich wenden tot info@ockto.nl.

Actueel