“Online financiële dienstverlening bereikbaar maken voor alle consumenten”

Ockto staat in VVP magazine, hèt vakblad voor finacieel adviseurs.

Lees hier het artikel waarin Ockto’s Product Director Paul Janssen vertelt over regie op je gegevens, online dienstverlening en de toekomst van financieel adviseurs.

Actueel