De toekomst van Ockto is met PSD2

In de eind juni is er een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van Ockto: we hebben een concept-aanvraag ingediend voor een PSD2-vergunning bij De Nederlandsche Bank. Ockto vraagt een PSD2 vergunning aan om zich te kwalificeren als Informatiedienstverlener. Het gaat hier om een PSD2-vergunning waarmee Ockto informatie over betaalrekeningen van een consument mag ophalen en verstrekken. Bij Ockto aangesloten organisaties zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en lokale overheden krijgen deze informatie graag. Hierdoor hoeven zij consumenten niet langer te vragen om banktransactie-overzichten door te sturen.

Afwegingen

Robert Harreman, directeur van Ockto: “We hebben binnen Ockto best lang geaarzeld of we deze stap wel moeten zetten. Stelt een consument het wel op prijs als wij hem vragen om banktransactie-informatie door te geven? Kunnen wij voldoende borgen dat onze klanten alleen die informatie opvragen die ze ook echt van een consument nodig hebben? Krijgen we vanuit de banken wel de informatie die noodzakelijk is om de processen waar Ockto op aansluit echt te digitaliseren?”

“We hebben best lang geaarzeld”

Robert Harreman, directeur Ockto

“Omdat de mogelijkheden in potentie enorm groot zijn, we met Ockto kunnen garanderen dat consumenten veilig hun data kunnen versturen en omdat we als Ockto privacy gevoelige informatie kunnen weglaten, hebben we besloten om de vergunning aanvraag door te zetten. In nauwe samenwerking met consumenten en onze klanten gaan we het komende jaar experimenteren met de toepassingsmogelijkheden van banktransactie-informatie binnen consumptief krediet, de schuldhulpverlening, hypotheek- en financieel adviesprocessen.”

Welke mogelijkheden ontstaan er?

Het ligt natuurlijk voor de hand om Ockto niet alleen te gebruiken om informatie vanuit de overheid te ontsluiten, maar ook informatie uit betaalrekeningen. Auke Dirkmaat, Sales Manager bij Ockto: “Hiermee breiden we onze dienstverlening meteen al uit met een grote wens van veel van onze klanten”.

Auke Dirkmaat, Sales manager Ockto

“Handmatige controles kunnen vervallen”

Dirkmaat: “Als Ockto gebruikt mag worden om informatie uit betaaltransacties mee te distribueren is dat niet alleen veiliger voor de consument, maar zorgt dit er ook nog eens voor dat de dienstverleners hun processen vergaand kunnen digitaliseren. Handmatige controles kunnen vervallen en vervangen worden door geautomatiseerde processen.”.

Geavanceerde toepassingen

In potentie biedt de combinatie van overheidsgegevens en banktransactie-informatie een scala aan nieuwe mogelijkheden. Door de digitalisering komen de ‘hardere’ gegevens die de overheid van ons heeft en de wat ‘zachtere’ van de banken eigenlijk steeds meer bij elkaar. Een greep uit de informatie die straks via Ockto kan worden aangeleverd:

  • Creditscores en roodstanden bij rekeningen
  • Netto inkomsten in relatie tot bij overheid bekende inkomsten
  • Overzicht van betaalregelingen en storneringen
  • Direct inzicht in de gecategoriseerde uitgaven en vaste lasten
  • Afgesloten verzekeringen
  • Concrete besparingsmogelijkheden op basis van de huidige vaste lasten
  • Ontvangen of betaalde alimentatie in het geval van een echtscheiding

Omdat onze identificatie en verificatie zo goed en veilig zijn geregeld, kan je met Ockto veel kanten op.

Pilot

Totdat we groen licht hebben voor de PSD2-vergunning kunnen we al wel pilots uitvoeren. Ockto gaat bijvoorbeeld samen met een bank die al een PSD2-vergunning heeft banktransacties ontsluiten voor aanvragen van consumptief krediet. Meer hierover valt te lezen in het interview dat Robert Harreman en Paul Janssen onlangs hadden met AM:web.

Meer regie op persoonlijke gegevens

Product Director Paul Janssen: “Bijkomend voordeel voor onze klanten is dat door gebruik te maken van Ockto, dataminimalisatie kan worden toegepast. Alleen informatie uit banktransacties die binnen een proces daadwerkelijk nodig is wordt doorgegeven. Daarnaast is er een veel betere regie en controle op welke informatie wanneer aan wie is verstrekt”.

“Niet relevante transacties worden niet gedeeld”

Paul Janssen, Product Director Ockto

“In de huidige, handmatige werkwijze overhandigd de consument àlle betaaltransacties. In het geval van Ockto met PSD2-vergunning kan zeer gericht alleen de relevante informatie aangeleverd worden. Alle voor de dienstverlener niet relevante transacties worden niet gedeeld.”.

Hoe verder na de vergunningsaanvraag?

Met het indienden van de PSD2 vergunningaanvraag is een eerste en belangrijke stap gezet om Ockto uit te breiden met banktransactie-informatie. Maar met alleen een PSD2-vergunning zijn we er nog niet.

Geen doorgeefluik

De vergunning geeft ons toestemming om de data op te halen, maar zegt ook dat we ze moeten bewerken. We mogen geen doorgeefluik worden, we moeten er echt iets mee doen. We zullen daarom alleen bewerkte en geanonimiseerde data doorsturen, en ook alleen die informatie die van belang is voor het betreffende proces.

De tweede helft van het jaar zal binnen de eerdergenoemde pilot geëxperimenteerd gaan worden. Deze experimenten zijn vooral gericht op het inrichten van een voor consumenten begrijpelijk en acceptabel proces. Begin 2020 zal de eerste functionaliteit voor alle Ockto klanten beschikbaar komen en daarna verder worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

Uiteraard houden wij je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rondom Ockto en de PSD2-vergunning.

Indien je vragen hebt kun je deze stellen aan Paul Janssen via pjanssen@ockto.nl.

Meer over PSD2

PSD2 is Europese wetgeving en wordt door DNB sterk gereguleerd. Zo mag alleen informatie worden opgehaald en doorgegeven met expliciete toestemming van de consument, moeten security, risicomanagement en interne controle goed zijn ingericht en zijn alle AVG vereisten ten behoeve van de privacy bescherming van consumenten gewoon van toepassing. Meer informatie over PSD2 kun je vinden op de site van De Nederlandsche Bank.

Actueel