Minister onderschrijft: DUO data via Ockto is niet in strijd met wet- en regelgeving

In de beantwoording van kamervragen onderschrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) dat het aanleveren van DUO data via Ockto niet in strijd is met de AVG of andere wetgeving. Van Engelshoven (Onderwijs): “Ik vind het belangrijk dat de (oud)-student zelf regie heeft over zijn of haar gegevens en dat is ook bij het voornemen van Ockto het geval.”

“Ockto kan geen gegevens van burgers bij de overheid opvragen, maar ontvangt deze uitsluitend met toestemming en met tussenkomst van de burger zelf.”, aldus de minister.

Ockto is blij met deze duidelijke bevestiging vanuit de minister. Paul Janssen, Product Director Ockto: “Wij waren er al voor 110% zeker van dat het aanleveren van DUO dat via Ockto aan alle geldende wet- en regelgegeven voldoet. Toch is fijn om te zien dat de minister dit nog eens onderstreept en actief verwijst naar de beleidsbrief Regie op Gegevens. Hierin wordt het digitaal kunnen delen van eigen gegevens aangemerkt als een gewenste ontwikkeling, die de overheid actief wil stimuleren.”

Lees het hele artikel hier.

Actueel