Ockto en Faster Forward Elements koppeling nu ook beschikbaar voor FinRust gebruikers

Dankzij de samenwerking tussen FinRust, Faster Forward Elements en Ockto is het voor gebruikers van FinRust nu mogelijk om een volledige financiële foto van de klant te maken. Het was eerder al mogelijk om in Faster Forward Elements via Ockto klantgegevens op te halen. De koppeling met FinRust zorgt ervoor dat de door Ockto opgehaalde brondata nu ook via Elements direct in Finrust wordt geladen. 

Hoe werkt de koppeling met Elements en FinRust?

  1. De klant logt in in de Digimap.
  2. Vanuit de Digimap levert de klant zijn/haar gegevens aan met de Ockto-app.
  3. De FinRust adviseur downloadt het Ockto Brondata bestand in Elements .
  4. De gegevens uit het Ockto Brondata Bestand worden in FinRust geladen.
  5. De FinRust adviseur kan nu een volledig financieel overzicht voor de klant maken.

De adviseur heeft met deze koppeling niet alleen een volledig en betrouwbaar financieel beeld van de klant, de koppeling zorgt ook voor een significante tijdsbesparing. Dankzij de koppeling met Ockto en Elements hoeft de FinRust gebruiker geen klantgegevens meer handmatig over te typen. Kortom, er blijft meer tijd over voor het persoonlijke gesprek met de klant.

Vragen over onze samenwerking?
Onze collega Auke Dirkmaat kan je er alles over vertellen!
Hij is te bereiken via: adirkmaat@ockto.nl


Over FinRust
FinRust werd dit jaar verkozen tot beste softwarepakket in de categorie financiële planning. Deze planningssoftware helpt adviseurs snel en effectief de financiële situatie van particulieren en ondernemers in kaart te brengen en het doelkapitaal te bepalen voor aanvulling op het pensioen, bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

Over Faster Forward Elements
Met de financiële software Elements zijn alle financiële bedrijfsactiviteiten geregistreerd in één systeem, waardoor er maar één software nodig is binnen de organisatie. Dankzij de koppelingen met de software van een groeiend aantal strategische partners, beschikt de adviseur bovendien altijd over de meest actuele gegevens.

Actueel