Ockto voor Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet een consument flink wat geduld hebben. Het acceptatieproces bestaat uit een financiële acceptatie en een medische acceptatie. Beide acceptatie-processen verlopen vaak nog via (papieren) formulieren, telefoongesprekken en medische onderzoeken. Dit is niet alleen een tijdrovend en kostbaar proces, maar zorgt er ook voor dat veel consumenten waarvoor een AOV belangrijk is, niet aan het aanvraag-proces beginnen.

De nieuwe wetgeving voor een verplichte verzekering via het UWV voor ZZP’ers in 2024 zal ervoor zorgen dat verzekeraars voor die tijd zullen proberen om zoveel mogelijk ZZP’ers in hun boeken te krijgen. Een snel, goedkoop en gestroomlijnd aanvraagproces is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Ockto biedt hier een oplossing in.

Voordelen

✔ Aanzienlijke tijdsbesparing
✔ Doorlooptijd aanvraag wordt sterk gereduceerd
✔ Verkleint de mogelijkheid tot fraude
Voorkomt AVG-compliancy risico’s

Ockto heeft in nauwe samenwerking met Swiss Re een AOV acceptatieproces uitgewerkt dat nagenoeg volledig geautomatiseerd verloopt. 80% van de aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt binnen een half uur afgehandeld, zonder dat daar aanvullend onderzoek voor nodig is.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van informatie die via de reguliere Ockto Databronnen wordt aangeleverd, in combinatie met de medische acceptatie module Magnum GO van Swiss Re.

De verzekeringen die op deze manier worden afgesloten worden (deels) herverzekerd door Swiss Re.

Dit bespaart alle betrokkenen veel tijd, reduceert de doorlooptijd van een AOV aanvraag sterk, verkleint de mogelijkheid van fraude, zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn én levert daarmee een flinke kostenbesparing op.


Aan de slag met Ockto

Om Ockto goed te implementeren in de gewenste klantreis bieden wij standaard ondersteuning aan. Onze experts gaan samen met u zorgen dat Ockto functioneel op de juiste plek in de klantreis wordt aangesloten. Tevens begeleiden we de technische aansluiting via een beveiligde mutual SSL-verbinding.


Meer weten?

Meer weten over het Ockto? Neem contact met ons op.

  • Gebruik gegevens: de door je ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van het afhandelen en opvolgen van je bericht.


Partners

Actueel