Ook Obvion accepteert brondata via Ockto

Met ingang van 19 oktober 2020 accepteert Obvion brondata via Ockto bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Het gaat in eerste instantie om data van UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat betekent dat het handmatig aanleveren van het UWV verzekeringsbericht en MijnPensioenOverzicht (MPO) voor de hypotheekaanvraag overbodig is. Daarmee zet Obvion weer een mooie nieuwe stap in het digitaliseren van
het hypotheekaanvraag proces.

Intermediairs kunnen consumenten via Ockto op een eenvoudige, veilige en efficiënte manier uit verschillende bronnen gegevens laten ophalen die zij nodig hebben voor het maken van het hypotheekadvies.

Peter Dijks, CCO Obvion: “Door gebruik te maken van brondata in plaats van het toesturen van documenten verloopt een hypotheekaanvraag een stuk soepeler, wat voor de consument en adviseur een betere ervaring oplevert. Hiermee zetten we weer een mooie stap in het verder
digitaliseren van het hypotheekaanvraag proces.”

Bij deze eerste lancering met de acceptatie van brondata van UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl monitort Obvion de werking in de praktijk en of eventuele verbeteringen nodig zijn. Aan de hand van de bevindingen bepaalt Obvion of data van meerdere bronnen kunnen worden toegevoegd via Ockto.

Over de Ockto Brondata Service

Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Ockto Brondata Service (OBS) ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met
verschillende partijen binnen de hypotheekketen.

Meer weten over de Ockto Brondata Service? Neem contact op met Gert Vasse.

Ockto’s visie op waarde creëren met data

“Creating an eco-system comes with challenges”

“There are still many questions to be answered about the complete meaning and implications of giving individuals ‘right to self-determination regarding their personal data’.” Aldus Paul Janssen, Product Director bij Ockto.
 
Sinds juni is Ockto onderdeel van de Data Sharing Coalition. Dit initiatief is opgestart naar aanleiding van een onderzoek door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met oog op het cross-sectoraal delen van data. 
 
Paul deelt onze visie op het waarde creëren door uitwisselen en delen van data en bespreekt welke uitdagingen er nog liggen op het gebied van data delen.

MyData Global waardeert Ockto met de status: MyData Operator 2020

Eerder dit jaar heeft Ockto zich aangesloten bij de internationale non-profitorganisatie MyData Global. Een organisatie met zo’n 400+ leden en 100 partners die allemaal een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk het recht op zelfbeschikking met betrekking tot persoonlijke gegevens van consumenten op een ethische manier te verbeteren.

Organisaties die de MyData Operator 2020-status aanvragen, moeten aantonen hoe hun oplossing de mens centraal stelt om regie op zijn gegevens te hebben en hoe de gegevens en waarde door hun ecosystemen stromen. Om in aanmerking te komen voor de prijs moeten deze organisaties aantonen hoe hun diensten de potentie hebben om samen te werken met gegevensbronnen, instellingen die gegevens gebruiken en met andere operators.

Paul Janssen, Product Director van Ockto: “Ik ben enorm trots op deze erkenning. Deze nieuw verkregen status en award is een compliment voor de manier waarop wij in alle geledingen van ons bedrijf omgaan met het verwerken van persoonlijke gegevens van consumenten. Het is fijn om te constateren dat onze visie met betrekking tot het vergaren en delen van persoonlijke gegevens onder regie van de persoon klopt en ook internationaal past.”

Meer informatie over onze nieuw verkregen status en de Mydata Global organisatie vind je via deze link: https://mydata.org/operators/

Ockto krijgt vergunning PSD2 betaaldienstverlener van DNB


De Nederlandsche Bank heeft Ockto deze week een PSD2 vergunning verleend waardoor Ockto per direct als betaaldienstverlener wordt aangemerkt. Hiermee wordt het voor consumenten mogelijk om via Ockto informatie uit hun banktransacties op een veilige manier te delen met organisaties die deze informatie nodig hebben. Met Ockto kunnen consumenten nu reeds persoonsgegevens vanuit overheidsbronnen zoals het UWV, Mijn Pensioenoverzicht en de Basisregistratie Personen delen met onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Door hier nu informatie uit banktransacties aan toe te voegen wordt het voor consumenten makkelijker en veiliger om ook deze gevoelige persoonsgegevens te delen met derden. 

Wanneer is informatie uit banktransacties nodig?
Consumenten wordt nu met enige regelmaat gevraagd om een overzicht op te sturen van hun banktransacties van de afgelopen maand of drie maanden. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een lening, het kopen van een auto via private lease, of het aanvragen van minimaregelingen bij een gemeente is informatie uit banktransacties nodig om te kunnen beoordelen of de consument in aanmerking komt voor de lening of regeling. Informatie uit banktransacties is aanvullend op de informatie die nu al via Ockto kan worden aangeleverd, bijvoorbeeld over de identiteit, hypotheek en het inkomen van de consument.

Alleen de noodzakelijke informatie wordt opgevraagd
Paul Janssen, product director van Ockto, vindt het belangrijk om te benadrukken dat alleen de noodzakelijke informatie via Ockto mag worden opgevraagd. ‘Nu stuurt een consument, vaak gewoon via email, zijn volledige banktransactieoverzicht door aan een bank of gemeente. Hierin is veel informatie opgenomen die de consument misschien helemaal niet wil delen en die ook voor de bank of gemeente helemaal niet relevant is. Wij vinden het belangrijk om een platform te bieden waarmee een consument alleen maar die informatie uit banktransacties deelt, die ook echt relevant zijn bij de beoordeling’, aldus Janssen. Dus bijvoorbeeld wél informatie over betaalde huur en andere vaste lasten, niet over buitenlandse reizen en bezochte restaurants. 

De consument aan het stuur
Ockto zet de consument aan het stuur en geeft de consument regie op met welke organisatie zijn persoonsgegevens worden gedeeld. Als een consument zijn banktransactie informatie niet wil delen, dan geeft hij daar simpelweg geen toestemming voor. Als de informatie wel wordt gedeeld, dan wordt de toestemming van de consument vastgelegd. In de Ockto app kan de consument op deze manier goed bijhouden met welke organisaties hij wanneer welke persoonsgegevens heeft gedeeld. 

De persoonsinformatie zelf wordt niet binnen Ockto bewaard, maar direct verwijderd nadat deze is doorgestuurd. 

Nieuwe mogelijkheden
Het toevoegen van banktransactie informatie aan Ockto geeft ook veel nieuwe mogelijkheden en aanleiding tot verdere innovaties en digitalisering binnen de financiële sector. Robert Harreman, directeur van Ockto, zegt: ‘wij zijn nu al in gesprek met diverse klanten binnen bijvoorbeeld de financieel advies- en de pensioensector om samen te onderzoeken hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren en uitbreiden. Deze organisaties vragen consumenten nu nog niet om informatie uit banktransacties te delen, maar overwegen dat in de toekomst wel te gaan doen. Financieel adviseurs kunnen hiermee hun cliënten bijvoorbeeld uitstekend inzicht geven in mogelijke besparingen op vaste lasten en hun daar verder over adviseren. Ook maakt een goed inzicht in de maandelijkse inkomsten en uitgaven van een huishouden het mogelijk om veel beter inzicht te geven in de toekomstige financiële situatie dan op dit moment gebeurt.’

ING gaat data via Ockto gebruiken bij valideren hypotheekaanvraag

Met ingang van 12 mei 2020 kunnen adviseurs van twee grote onafhankelijke intermediaire partijen (DHA en CMIS) een aantal documenten in het hypotheekaanvraag proces als dataset via Ockto aanleveren bij ING. Het gaat bij deze eerste lancering om maximaal zes documenten die niet meer handmatig aangeleverd hoeven te worden. ING is daarmee de eerste grootbank die op deze schaal en voor alle klantgroepen rechtstreeks data via Ockto gebruikt in het valideren van een hypotheekaanvraag. 

Op dit moment kunnen intermediairs via de Ockto app met toestemming van hun klanten op een eenvoudige, veilige en efficiënte manier uit verschillende bronnen gegevens ophalen die zij nodig hebben voor het maken van een hypotheekadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens uit het UWV- verzekeringsbericht en MijnOverheid. Maar als een intermediair uiteindelijk een hypotheekaanvraag indient bij een van de geldverstrekkers waar hij zaken mee doet, dan kunnen geldverstrekkers vaak niet meer bij die data of accepteren zij deze data niet. De intermediair moet deze gegevens dan alsnog handmatig aanleveren. De tijdswinst is hier dus nog beperkt. 

In de eerste lancering met ING kunnen hypotheekadviseurs van De Hypotheker en CMIS (Huis & Hypotheek en Hypotheekshop) bij ING een hypotheekaanvraag indienen met data die via Ockto ter beschikking wordt gesteld. ING gebruikt de data die is opgehaald via de Ockto Brondata Service voor het valideren van de hypotheekaanvraag. In deze eerste lancering hoeven (in een volledig passende klantsituatie) zes documenten niet meer handmatig te worden aangeleverd door het intermediair aan ING. Het gaat hierbij om de volgende documenten:

 1. Het UWV verzekeringsbericht (als document)
 2. Mijn Pensioenoverzicht (als document)
 3. Restschuldbewijs
 4. WOZ- beschikking (die kan nu ook al uit andere bronnen worden opgehaald)
 5. Uitkeringsspecificatie (alleen nodig als iemand met een uitkering een woning wil kopen)
 6. Bewijs van inschrijving echtscheiding

ING: “wij hechten veel waarde aan breed toegankelijk financieel advies van het onafhankelijk intermediair. ING investeert op verschillende manieren in innovatieve processen en grotere efficiëntie in de keten. Het belangrijkste doel van het gebruik van data via Ockto is om meer efficiëntie te bereiken in het hypotheekaanvraag proces. Voor de klant betekent deze verdere digitalisering minder werk. De klant hoeft minder documenten te verzamelen en kan de vereiste gegevens digitaal beschikbaar maken, uiteraard alleen als hij daar toestemming voor geeft en binnen de strikte normen van wet- en regelgeving”.

Door in het hele proces van advies, acceptatie en bemiddeling Ockto te gebruiken verwacht ING dat het intermediair sneller informatie over de klant kan verzamelen om advies te geven.

Bij het behandelen van de hypotheekaanvraag maakt ING voor de zes documenten gebruik van dezelfde data als de hypotheekadviseur, dit draagt bij aan meer efficiëntie door bijvoorbeeld het voorkomen van onleesbare/onvolledige documenten.

Via deze eerste lancering met twee intermediaire partijen monitort ING hoe de verwerking in de praktijk functioneert en waar eventuele verbeteringen nodig zijn. Aan de hand hiervan bepaalt ING de verdere uitrol.

Over de Ockto Brondata Service

Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Ockto Brondata Service (OBS) ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met verschillende partijen binnen de hypotheekketen.

Meer info over de Ockto Brondata Service vind je hier.

Ockto en Invers slaan handen ineen en maken compleet financieel profiel mogelijk

Dankzij de samenwerking tussen Ockto en Invers is het nu mogelijk om overheidsbronnen en gecategoriseerde banktransacties te combineren met als doel om een zo compleet mogelijk financieel profiel te maken van de consument. Beide partijen streven ernaar dat consumenten op een eenvoudige en veilige manier een nauwkeurig financieel profiel op zowel persoons- als huishouden-niveau moeten kunnen samenstellen. Hiermee wordt de financiële dienstverlening laagdrempeliger, efficiënter en relevanter wordt voor alle betrokken partijen.

Financieel advies nog beter afgestemd

De combinatie van overheidsgegevens en gecategoriseerde banktransacties zorgt ervoor dat financieel advies en producten nog beter afgestemd kunnen worden op de consument. Deze combinatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat we netto-inkomsten kunnen combineren met inkomsten bekend bij de overheid. Maar ook roodstanden, verzekeringen en andere vaste uitgaven (zoals alimentatie) in kaart kunnen brengen.

Klantbehoefte vervuld 

Robert Harreman, algemeen directeur Ockto: ‘wij leveren al diverse jaren brondata aan spelers binnen diverse branches, zoals hypotheken, pensioen, kredieten, huur en lease. Met de toevoeging van gecategoriseerde banktransacties voorzien wij in een grote behoefte van onze klanten. Met de LinX-service van Invers hebben wij toegang tot bewezen geavanceerde functionaliteit en zullen wij in de zomer onze eerste klanten voorzien van deze uitbreiding’.

Bart den Hollander, CEO Invers: ‘Sinds wij vorig jaar onze PSD2 vergunning kregen, leveren wij aan meer en meer Partners onze LinX-service voor het ophalen, verrijken en analyseren van banktransacties. Wij zijn zeer content dat Ockto ook voor ons gekozen heeft. Wij zien de logische combinatie van via DigiD toegankelijke databronnen enerzijds, en verrijkte banktransacties anderzijds, als perfecte ingrediënten voor tal van proposities. Ockto heeft dagelijks vele gebruikers; via deze weg komt onze bewezen technologie ook ter beschikking van die partijen’.

Over Invers

Invers ontwikkelt slimme technologie om financiële data te analyseren en levert deze o.a. aan banken en financiële instellingen. Als eerste niet-bank in Nederland, kreeg Invers vorig jaar een PSD2-AISP-vergunning van De Nederlandsche Bank. Nu haalt het – na toestemming van een rekeninghouder – automatisch alle banktransacties op via de PSD2 koppelingen die het heeft met NL en BE banken. Vervolgens herkent het tot 95% van alle inkomsten- en uitgaven, verrijkt deze in een split second met o.a. categorieën en leveranciersinformatie. Hiermee maakt het allerlei financiële analyses; van een bestedingsprofiel of inkomsten lasten toets tot een cashflow prognose voor de komende maand. De brei aan data van bankgegevens wordt omgezet in een gestructureerd, begrijpelijk en bruikbaar financieel profiel. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Auke Dirkmaat, Sales Manager 
E-mail: adirkmaat@ockto.nl 

Loonstrook bij Freo niet langer nodig voor online aanvraag lening

Acceptatie op basis van Ockto brondata

Als eerste verstrekker van leningen gebruikt Freo een app om klanten hun gegevens op te laten halen. In de Freo Aanlever App kan de klant zijn financiële gegevens aanleveren voor de inventarisatie en acceptatie van nieuwe aanvragen. Dit gebeurt via Ockto. Met Ockto kan een consument op een veilige manier zijn persoonsinformatie ophalen en doorgeven aan de dienstverlener die deze informatie nodig heeft. Het gaat hier om brondata van de Belastingdienst, Mijnpensioenoverzicht.nl en het UWV. Sander Janssen, Head of Digital bij Freo: “Doordat zogenaamde brondata wordt ingelezen en verwerkt door Ockto hebben we een grote zekerheid dat de data om een leenaanvraag te beoordelen klopt en betrouwbaar is. Hierdoor is de kans op fouten minimaal.”

Sneller documenten aanleveren met de Freo Aanlever App

Om een aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen heeft Freo verschillende gegevens nodig, waaronder gegevens over het inkomen en het pensioen. Deze documenten kunnen handmatig stuk voor stuk geüpload worden, of worden eenvoudig en snel met de Freo Aanlever App opgehaald. Met de app, die gebruik maakt van Ockto, maakt Freo het aanleveren van de benodigde documenten een stuk eenvoudiger. 

Betrouwbare gegevens en controles automatiseren

Omdat de gegevens direct uit officiële bronnen komen van de Belastingdienst, Mijnpensioenoverzicht en het UWV zijn deze zeer betrouwbaar. Ook maakt deze standaardisering in de aanlevering het mogelijk bepaalde controles op het inkomen te automatiseren. Janssen: “Het proces van kredietbeoordeling gaat zo een stuk sneller, en met minder kans op manuele fouten.”

Loonstrook is vervallen

Sinds september vorig jaar onderzocht Freo in een pilot met Ockto of het ook mogelijk was documenten te laten vervallen bij de aanvraag van een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Tijdens de pilot leverde de consument zijn loonstrook aan, maar werd met de Freo Aanlever App via Ockto ook het UWV-verzekeringsbericht opgehaald. De UWV-data geeft veelal voldoende duidelijkheid over het structurele inkomen. Dan is het apart aanleveren van een loonstrook niet meer nodig. Auke Dirkmaat, Salesmanager Ockto: “Deze geslaagde samenwerking leidt tot veel mogelijkheden binnen de kredietverlening. Freo laat zien dat ze stappen durven te zetten om op brondata te gaan accepteren.”

Over Freo
Al meer dan twaalf jaar is Freo specialist in online lenen. Freo is onderdeel van de Rabobank en staat voor lenen op een eerlijke en verantwoorde manier. Bij Freo weet je wat je leent: geen verborgen kosten, geen verrassingen. De Eindhovense kredietverstrekker houdt al jaren haar sterke positie in de top 3 van laagste rentes vast. En blijft zichzelf daarnaast graag vernieuwen. Nadat recentelijk Freo het al mogelijk maakte om via Google Voice te laten uitrekenen hoeveel je kunt lenen, kun je bij Freo sinds kort via Ockto financiële gegevens over inkomen en pensioenen aanleveren met de Freo Aanlever App (www.freo.nl).

Servicing tijdens en na de coronacrisis? Actief klant- en hypotheekbeheer is noodzakelijker dan ooit.De verrassende ontwikkelingen binnen de hypotheekmarkt en de algehele economische onzekerheid ten gevolge van de coronacrisis zorgen ervoor dat actief klant en hypotheekbeheer momenteel relevanter is dan ooit.  

Het snel kunnen servicen van klanten die willen oversluiten, klanten die persoonlijk advies willen over de gevolgen van de crisis op hun financiën en starters die nog snel de laagste rente willen afsluiten zorgt nu voor onderscheidend vermogen en relevantie. 

Ondanks de coronacrisis lijkt de woningmarkt de komende maand goed door te lopen. Het aantal verkochte woningen daalde iets maar de huizenprijzen daalden niet mee. De krapte op de woningmarkt blijft daarnaast nog steeds in stand. Het NWWI zegt zelfs in Trouw dat ze het nog nooit zo druk hebben gehad.

Verreweg het grootste deel van de hypotheek aanvragen van de afgelopen twee weken zijn van diegene die een lagere rente afsluiten. Maar tot onze verbazing stegen ook de starters aanvragen met 10%. Een psychologische verklaring kan zijn dat consumenten toch nog snel een huis kopen of oversluiten vanwege de (nog steeds) historisch lage rente. Consumenten zijn bang dat de rente binnenkort gaat stijgen. Wat natuurlijk geen gekke gedachte is.

Volgens HDN blijft de niet-kopersmarkt (oversluitingen) hoogstwaarschijnlijk in stand gezien het grote aantal hypotheken waarvan de rentevast periode dit jaar afloopt.


Stijging Ockto gebruikers door werken op afstand

Bij Ockto zien wij ook een lichte stijging t.o.v. februari. Toen de coronamaatregelen van kracht werden, halverwege maart, zagen we een korte stabilisatie. Dit was de periode waarin iedereen moest schakelen, zowel werk als privé. Daarna zagen we dat de stijging zich voortzette. 

Het feit dat alle adviseurs, intermediars en planners de inventarisatie en het advies nu op afstand moeten doen draagt waarschijnlijk bij aan de stijging die wij zien in het gebruik van Ockto. Ook ons webinar over het gebruik van brondata door middel van Ockto trok heel veel belangstelling. 


Actief klant en hypotheekbeheer in tijden van crisis

Het investeren in het actief servicen van klanten zorgt in deze tijd zoals gezegd voor onderscheidend vermogen, sales kansen en snelle relevantie voor de klant. Daarnaast zien wij nog meer voordelen in het actief servicen van de klant namelijk:

 • De timing is goed: hoewel gezondheid bij iedereen op nummer 1 staat zijn de financiën zorg nummer twee. Zeker nu hele sectoren in zwaar weer terecht zijn gekomen. Er zijn ook bepaalde sectoren die nu enorm profiteren en extra winst maken. Ze zullen het waarderen dat je als planner of adviseur met ze meedenkt, in het verlichten van lasten of juist extra aflossen. 

 • Er is geen fysiek contact mogelijk: nu de klant niet live ontvangen kan worden is het zaak het proces digitaal en toch persoonlijk in te richten. Dit kan bijvoorbeeld door te videobellen om te oriënteren/elkaar te leren kennen, Ockto om te inventariseren/adviseren en een offline verrassing opsturen als de hypotheek is geaccepteerd. 

 • Veel mensen hebben de belastingaangifte weer gedaan. Dit kan nieuwe inzichten en aanknopingspunten opleveren. Bijvoorbeeld een wijziging in het inkomen of een DSB hypotheek waar je nu boetevrij kunt aflossen. Je kunt met Ockto Connect ook specifieke brondata ophalen, zoals bijvoorbeeld alleen de belastingdienst. 

 • Steeds meer banken werken samen met Ockto om te kunnen accepteren op basis van brondata. Hierdoor heeft de klant sneller dan ooit uitsluitsel. Snelheid is in deze tijd zeer wenselijk voor de consument. Brondata wordt de nieuwe marktstandaard en daarom nu een goed moment om in te investeren. 

 • Last but not least: nu is het moment om de basis te leggen voor een (2-) jaarlijks afstemmoment met de klant. Zoals gezegd zal de klant dit zeker in deze tijd erg waarderen. De klant ervaart ook gelijk de toegevoegde waarde van vervolgcontact. Kortom genoeg redenen om aan de slag te gaan met actief klant en hypotheekbeheer.

Met Ockto is dit snel en eenvoudig gerealiseerd. We helpen je graag opweg!

Bij vragen of informatie contact: adirkmaat@ockto.nl
Kijk hier de webinar ‘werken met brondata’ terug.

Private Lease anno 2020: onboarding volledig digitaal

Brondata zorgt voor minder fouten, tijdwinst en een basis voor geautomatiseerde controles.

2019 was een goed jaar voor de private leasemarkt. Het aantal private leaseauto’s steeg vorig jaar met 25,6%, aldus Nu.nl op basis van gegevens van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Dit zou betekenen dat er ruim 38.000 private leasecontracten zijn afgesloten in 2019.

Dat zijn een hoop contracten, en ook een hoop papierwerk rondom het bijbehorende acceptatieproces. Zowel voor de consument als voor leasemaatschappijen. Anno 2020 kan dit ook anders. Alle benodigde informatie kan binnen 5 minuten binnen zijn door te werken met brondata.

Tijdverlies en frustratie wegnemen

Naast een groeiende omzet betekent de stijging in private leaseauto’s ook een verhoogde druk op acceptatie-afdelingen. De consument moet behoorlijk wat gegevens aanleveren en een (type)foutje is zo gemaakt. Het gevolg: veel verloren tijd door heen en weer gebel om het dossier alsnog compleet en kloppend te krijgen. Met de nodige ergernissen aan beide zijden bovendien. Voor een deel van de consumenten is dit zelfs reden om af te haken.

Doordat steeds meer data digitaal te ontsluiten is, vallen hier behoorlijke slagen te maken. Het resultaat: aanzienlijk minder menselijke fouten en een flink tijdwinst.

Brondata: actuele en betrouwbare data uit overheidsbronnen

Werken met brondata betekent werken met actuele en betrouwbare klantdata uit officiële overheidsbronnen. Softwareleverancier Ockto biedt hiervoor een app waarmee de consument zelf zijn gegevens ophaalt bij verschillende overheidsbronnen, zoals MijnOverheid, Basisregistratie Personen (BRP), het UWV en MijnPensioenoverzicht.

“In de hypothekenmarkt, huursector en bij kredietaanvragen is het werken met brondata via Ockto al een bewezen concept”, aldus Auke Dirkmaat, Sales Manager Ockto. “Ik merk in de praktijk dat er nu veel bedrijven uit de lease markt naar ons toekomen met betrekking tot digitale ontsluiting voor lease doeleinden”.

De opgehaalde brondata wordt door Ockto gestructureerd, zodat ze rechtstreeks in te lezen zijn in het softwarepakket van leasemaatschappijen. Joran Kroeke, Implementatie Manager bij Ockto: “Dit voorkomt niet alleen een hoop menselijke fouten bij het uploaden en invoeren van klantgegevens, maar biedt ook mogelijkheden voor automatische controles, waaronder directe definitieve acceptatie”.

Identificatie van de klant: veilig en AVG-compliant

Een veel voorkomend probleem bij het uitwisselen van identificatiedocumenten is dat de pasfoto en/of BSN zichtbaar is. Leasemaatschappijen zijn hierdoor veel tijd kwijt aan het onzichtbaar maken van deze gegevens én om het spoor van het niet AVG-compliant document te wissen.

Met de Ockto-app haalt de consument zijn gegevens op uit de Basisregistratie Personen middels zijn DigiD. De gegevens worden vervolgens aangeleverd zonder BSN-nummer. Door gebruik van DigiD wordt de onzekerheid over oneigenlijk gebruik van identificatiedocumenten teruggebracht naar een absoluut minimum.

Uitval BKR-toets terugbrengen naar 0

De verplichte BKR-toets wil nog wel eens uitvallen door een (schrijf)fout in de naam en het adres van de consument. De dataset van Ockto levert de exacte naam en zowel het huidige als het voorgaande adres. Zo kan de toets zuiver uit worden gevoerd en in één keer goed. Kroeke, zelf werkzaam geweest bij diverse leasemaatschappijen: “Door het werken met data uit de BRP weet je als ontvanger zeker dat de naam en het adres actueel zijn. Dit in tegenstelling tot andere oplossingen zoals iDIN. De data vanuit iDIN geeft immers slechts de NAW-gegevens op het moment van identificatie bij de bank.”.

Overeenkomst opstellen: correcte gegevens contractant gewaarborgd

Ook voor het opstellen van de overeenkomst zijn accurate gegevens van groot belang. Handmatig ingevulde persoons- en adresgegevens kunnen, bedoeld of onbedoeld, incorrectheden bevatten. Door te werken met brondata zorg je voor 100% kloppende contracten, zonder juridische risico’s.

Financiële acceptatie

Grote uitdaging bij de toetsing van het inkomen is de echtheidscontrole en betrouwbaarheid. Helaas komt fraude met loonstroken of werkgeversverklaring door de consument nogal eens voor. Met behulp van Ockto behoort dit tot het verleden. De UWV-data die wordt aangeleverd met Ockto levert zowel het bruto-inkomen uit loondienst als het soort dienstverband.

Dit bruto inkomen omgerekend naar netto inkomen mag reeds onder het Keurmerk Private Lease als inkomen worden gehanteerd bij het berekenen van de draagkrachtnorm. Ook is het aan de hand van de Nibud tabellen mogelijk de gemiddelde netto uitgaven van contractanten vast te stellen wanneer de samenstelling van het huishouden bekend is.

In de loop van dit jaar zal Ockto dankzij een PSD2-vergunning ook netto inkomsten en uitgaven kunnen leveren, waarmee de draagkrachtnorm zuiver berekend kan worden.

Wil je exact weten wat Ockto voor jouw lease propositie kan betekenen? Neem dan contact op met Auke Dirkmaat via 06 30 31 77 11 of adirkmaat@ockto.nl.

Nieuwe Belastingdienst VIA beschikbaar via Ockto

Elk nieuwe jaar doen we belastingaangifte over het afgelopen jaar. Hiervoor heeft de Belastingdienst al een hoop gegevens verzameld in de zogenoemde VIA, de Vooraf Ingevulde Aangifte. Dit zijn ook de gegevens die met Ockto opgehaald worden bij de Belastingdienst.

Jaarlijks stelt de Belastingdienst op 1 maart de nieuwe VIA beschikbaar. Daarmee zijn vanaf nu ook de nieuwe gegevens over 2019 via Ockto beschikbaar! Een mooi moment dus om bijvoorbeeld de gegevens van je klanten te updaten, met Ockto.

Actueel