SIVI en Ockto brengen registratie klantdata stap verder

Rond het financieel advies dat een financieel adviseur uitbrengt speelt het gebruik van klantdata een belangrijke rol. Om te zorgen dat deze data eenduidig vastgelegd kan worden introduceert SIVI de vertaling van het Ockto Data Model naar de SIVI All Finance Datacatalogus (AFD).

Bij financieel advies gaat het zeker niet alleen over verzekeringsgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens rond inkomen, pensioen, belasting, hypotheek en lease. Behalve in documenten is deze informatie ook steeds meer als data beschikbaar. Met behulp van Ockto kunnen adviseurs hun klanten verzoeken hun persoonlijke gegevens direct uit de bronsystemen op te halen en met hen te delen.

Steeds meer partijen gebruiken de SIVI All Finance Datacatalogus (AFD) niet alleen voor het verzenden van berichten, maar ook voor het vastleggen van data binnen moderne database structuren. Dit is een belangrijke reden geweest voor de recente introductie van de vernieuwde SIVI AFS-standaard. Binnen het SIVI AFS is het mogelijk het complete klantdossier op gegevensniveau weer te geven. Op deze wijze kunnen softwaretoepassingen deze klantgegevens eenduidig vastleggen en bevragen.

Om deze vastlegging van gegevens binnen het klantdossier in de dagelijkse praktijk te ondersteunen introduceert SIVI nu de vertaling (mapping) van het Ockto Data Model naar de SIVI All Finance Datacatalogus (AFD). Deze Ockto-AFD-mapping maakt het voor software ontwikkelaars makkelijker de data uit het Ockto-bericht te importeren binnen het klantdossier. De Ockto-AFD-mapping is nu eerst beschikbaar in C# code. Later dit jaar zal de Ockto-AFD-mapping ook in de vorm van een API beschikbaar komen. De Ockto-AFD-mapping zal de releases van het Ockto Data Model volgen.

Peter Mols, Directeur SIVI: “De Ockto-AFD-mapping is de eerste in een reeks van mappingen rond o.a. inkomen, pensioen en hypotheken die SIVI zal uitbrengen binnen de vernieuwde SIVI AFS-standaard. Hiermee spelen we in op de toenemende noodzaak om eenduidig klantbeelden vast te leggen. Door het centraal aanbieden van deze mappingen verlagen we de kosten in de keten.”

Paul Janssen, Product Director Ockto: “Ockto sluit graag aan bij de SIVI-standaarden. Deze mapping tussen Ockto en het AFD ondersteunt het eenduidig vastleggen van gegevens binnen het klantdossier en faciliteert het toenemend gebruik van brondata. Onze samenwerking met SIVI sluit goed aan bij ons streven om de afhandeling van klantdata uit bronsystemen voor iedereen makkelijker te maken.”

Woonnu hypotheekaanvraag nog sneller beoordeeld door gebruik brondata

Vanaf vandaag, 4 februari, accepteert ook Woonnu brondata via Ockto bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Hierdoor versnelt het hypotheektraject doordat er 2 documenten minder aangeleverd hoeven te worden, de gegevens in één keer goed zijn en ze gemakkelijk digitaal kunnen worden opgehaald en aangeleverd bij Woonnu. Het gaat om data van UWV, Mijnpensioenoverzicht.nl en MijnOverheid.nl. Dat betekent dat het handmatig aanleveren van de werkgeversverklaring en Mijnpensioenoverzicht (MPO) voor de hypotheekaanvraag overbodig is. Een flinke stap in de digitalisering van de hypotheekaanvraag bij Woonnu.

Snel een volledig klantbeeld

Intermediairs kunnen met Ockto hun klanten op een eenvoudige, veilige en efficiënte manier gegevens laten aanleveren die zij nodig hebben voor het maken van het hypotheekadvies, de inventarisatie. Niet alleen van het UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl, maar ook van MijnOverheid.

Hypotheekacceptatie op basis van brondata

Woonnu en hypotheekverwerker Quion zetten met het gebruik maken van brondata via Ockto een stap in het versnellen van het hypotheekacceptatieproces. Op deze manier hoeven er minder documenten los aangeleverd te worden, wat de foutkans verkleint. Bij Woonnu gaat het om de werkgeversverklaring en het pensioenoverzicht, daarbij hoeft het legitimatiebewijs pas bij het bindend kredietaanbod aangeleverd te worden. De stukkenlijst geeft vervolgens aan welke documenten nog wel aangeleverd moeten worden.

Toekomstbeeld: documentloze hypotheekacceptatie

Woonnu streeft naar een zo volledig mogelijke digitalisering van de hypotheekaanvraag. Dit is een eerste stap in deze richting. Op termijn zullen er meer gegevens op basis van brondata gevalideerd kunnen worden. Het doel is te komen op een hypotheekacceptatie zonder losse documenten.

Over de Ockto en de Brondata Service

Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Brondata Service ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met verschillende partijen binnen de hypotheekketen.

Over Woonnu

Woonnu B.V. is een Nederlandse hypotheekaanbieder opgericht in 2020 en is een zelfstandige dochter van Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN Bank). Woonnu biedt eigentijdse hypotheekoplossingen voor de aankoop en/of verduurzaming van woningen en beloont duurzaam wonen met een duurzaamheidskorting op de hypotheekrente. Met Woonnu speelt NN Bank in op de toenemende vraag naar platformen waarbij institutionele investeerders in de Nederlandse hypotheekmarkt kunnen stappen. Het is een hybride regie platform, waarbij financiering niet alleen komt vanuit investeerders. Ook NN Bank zelf is investeerder. Als platform biedt Woonnu hiermee investeerders de mogelijkheid om samen de vergroening van de Nederlandse woningmarkt te financieren.

Ockto zet met Erik van der Mars stappen richting internationalisatie

Erik van der Mars is per 1 februari gestart bij Ockto als Director International Operations. Hij gaat zich richten op het vormgeven van de Ockto dienstverlening in Europa en het opzetten van de internationale organisatie.

Ockto stelt consumenten in staat om veilig persoonsinformatie te delen met dienstverleners die deze informatie nodig hebben. Nederlandse klanten zien de Ockto dienstverlening ook graag in het buitenland beschikbaar komen. Hier speelt Ockto met de internationalisatieplannen op in. Dit is onder andere mogelijk met de introductie van Europese wetgeving zoals de AVG, PSD2, EIDAS en de nieuwe EU Data Governance Act.

Robert Harreman, CEO van Ockto: ‘We zijn al enige tijd aan het broeden op het internationaliseren van onze dienstverlening. Natuurlijk moesten we daarvoor eerst in Nederland een goede basis leggen. Nu is het voor ons het moment om de eerste stappen richting het buitenland te zetten. We zijn blij dat we Erik daarvoor hebben kunnen aantrekken.’

De afgelopen 15 jaar is Van der Mars actief geweest binnen de fintech sector. De laatste jaren waren zijn werkzaamheden vooral gericht op het laten groeien van platformen in de e-Invoicing en Payments markten.

Van der Mars: ‘Ik kijk er naar uit om de innovatieve dienstverlening van Ockto te introduceren in landen als Duitsland en Frankrijk; zowel voor de consument als de financiële dienstverlener digitaliseren en vereenvoudigen we met het Ockto platform de gegevensuitwisseling voor diverse financiële processen. Denk hierbij aan het afsluiten van een hypotheek, of het verbeteren van KYC-processen. Niet alleen Nederlandse consumenten en dienstverleners zijn hier blij mee, ook in de landen om ons heen willen ze af van het zoeken in schoenendozen en rondschuiven van papier.’

Aegon, Argenta, ING, Lot Hypotheken en Ockto zetten gezamenlijk schouders onder Brondata Service

Hypotheekacceptatie op basis van brondata nieuwe standaard in hypotheekketen

Steeds meer partijen binnen de hypotheekketen maken gebruik van brondata. Dit is door de consument aangeleverde persoonsinformatie, die via de Ockto-app direct wordt ontsloten vanuit overheidsbronnen en banken. Dankzij de Brondata Service kan de door de consument aangeleverde dataset die gebruikt wordt voor hypotheekadvies, ook gebruikt worden voor de hypotheekacceptatie door hypotheekverstrekkers. Uiteraard na toestemming van de adviseur én consument en volgens alle geldende regelgeving. Komende maanden zullen Aegon, Argenta, ING, Lot Hypotheken en Ockto deze nieuwe standaard actief bij adviseurs onder de aandacht brengen.

Bijna twee jaar geleden begon een aantal partijen uit de hypotheekketen met de Brondata Service voor het onderling uitwisselen van data via het HDN-netwerk. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een breed ondersteunde ketenoplossing en zijn al 10 hypotheekverstrekkers, 9 hypotheekketens, 4 adviespakketten, 3 hypotheekservicers en 2 CRM pakketten aangesloten op deze nieuwe standaard.

De bekendheid van de Brondata Service bij het intermediair kan echter beter. Er wordt nog maar beperkt geprofiteerd van de voordelen. Daarom slaan Aegon, Argenta, ING, Lot Hypotheken en Ockto de handen in één om adviseurs hierover te informeren. Om te benadrukken dat het hier om een breed ondersteunde systematiek gaat die door vele partijen in de keten gebruikt wordt is onder andere onderstaande video ontwikkeld. Komende maanden zullen adviseurs vanuit verschillende kanten hiermee benaderd worden.

Voordelen Brondata Service

De voordelen van het gebruiken van de Ockto dataset werken door in het gehele hypotheekproces. De digitale informatie uit brondata zorgt dat er door de consument minder losse documenten aangeleverd hoeven te worden. Daardoor verloopt het proces voor zowel consument, adviseur als hypotheekverstrekker sneller. Gegevens zijn immers sneller binnen, in één keer goed en direct in te lezen in de te gebruiken systemen.

Steeds meer partijen sluiten zich aan

Gert Vasse, Account Director Ockto: “Steeds meer aanvragen worden gedaan op basis van brondata, daar zien we duidelijk een stijgende lijn in. Dit kunnen adviseurs doen door klanten uit te nodigen om persoonsgegevens aan te leveren met behulp van Ockto. Toch zijn adviseurs soms nog wat terughoudend in het gebruik van deze techniek. Veelgehoorde argumenten zijn dat nog niet genoeg geldverstrekkers zijn aangesloten op de Brondata Service en dat nog een te beperkt aantal stukken komt te vervallen. Maar als je doorpraat blijken er toch veel meer partijen aangesloten dan waar adviseurs zich in eerste instantie bewust van zijn. En dit aantal blijft groeien, net als de verschillende stukken die hiermee zullen komen te vervallen.”

Hele keten werkt mee aan verbetering

Dat er ook nog wat puntjes op de i moeten worden gezet wordt niet ontkend. Vasse: “Een oplossing die zo veel partijen en softwarepakketten in de keten raakt is altijd uitdagend. Maar ook dit wordt door de keten opgepakt voor het grotere belang. HDN heeft bijvoorbeeld de belangrijke rol op zich genomen om voor deze nieuwe standaard te zorgen dat werken met de Brondata Service door de hele keten soepel verloopt, en blijft verlopen, ongeacht welke leveranciers gebruikt worden. En met hypotheekservicers zoals Quion hebben we bijvoorbeeld ook diverse initiatieven lopen om te zorgen voor een goede adoptie.”

Robert Harreman, Algemeen Directeur Ockto, voegt hieraan toe: “Werken met brondata gaat hoe dan ook de norm worden binnen de hypotheeksector. De hypotheekketen blijft stevig verder digitaliseren. De voordelen voor de consument zijn groot, want hij weet veel sneller met zekerheid waar hij aan toe is, zonder daarvoor allerlei documenten aan te hoeven leveren. Voor de hypotheekverstrekkers betekent het werken met de Brondata Service een grote digitaliseringsslag. Die gaat niet overwaaien. Wij raden adviseurs dan ook aan om snel ervaring met deze nieuwe manier van werken op te doen. Onderzoek hoe je deze technologie optimaal in je werkwijze kan inpassen. Door dit goed in te zetten zorgen je voor een hoge klanttevredenheid, een flinke kostenbesparing en duurzame relevantie.”

Ockto breidt op te halen data uit met banktransacties via PSD2

Naast informatie uit overheidsbronnen kan nu ook banktransacties aangeleverd worden

Ockto stelt consumenten in staat om makkelijk en veilig persoonlijke gegevens bij verschillende overheidsbronnen op te halen en te delen met financieel dienstverleners. Inmiddels is de Ockto dataset uit te breiden met informatie uit banktransacties. Hierdoor zijn acceptatieprocessen voor financiële diensten nog verder te digitaliseren. Daarnaast maakt deze uitbreiding het werken met brondata voor nog meer sectoren interessant.

Na de toekenning van de PSD2-vergunning door DNB afgelopen zomer is er bij Ockto veel werk verzet. Klanten van Ockto kunnen consumenten nu ook vragen benodigde informatie uit banktransacties aan te leveren. Deze worden gecategoriseerd naar soort inkomsten en uitgaven. Denk daarbij aan de maandelijkse vaste lasten en inkomsten voor een huishouden zoals betaalde huur, kinderopvang, eventuele alimentatie, etc. Dat maakt het mogelijk voor een consument om niet alle banktransacties te delen, maar alleen de informatie die noodzakelijk is voor het verlenen van de betreffende dienst.

Werken met brondata nu voor meer sectoren interessant

Met de toevoeging van informatie uit banktransacties wordt het digitaliseren door te werken met brondata voor nog meer sectoren interessant. Auke Dirkmaat, Sales Manager Ockto: “We zien dat informatie uit banktransacties een belangrijke game changer is voor onder andere aanbieders van consumptief krediet en de private lease sector. Maar denk ook aan overheidsinstanties. Zij kunnen met behulp van Ockto de dienstverlening digitaliseren waardoor burgers veel persoonlijke gegevens niet meer los aan hoeven te leveren. Bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening en het toekennen van regelingen en subsidies.”

Toezichthouders

Ook toezichthouders bewegen inmiddels mee met de trend om processen te digitaliseren met behulp van brondata. Per 1 april wordt bijvoorbeeld de VFN-leennorm aangepast waarbij het gebruik van brondata wordt toegestaan voor de kredietwaardigheidstoetsing.

Klanttrajecten

Inmiddels lopen er verschillende klanttrajecten waarbij informatie uit banktransacties gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor bijzonder beheer in de hypotheeksector. Gert Vasse, Account Director Ockto: “Partijen beginnen logischerwijs met deze functionaliteit bij afdelingen waar een consument al banktransactie informatie moet aanleveren. Voor zowel de consument als de casemanager kunnen hiermee veiliger en efficiënter banktransacties opgehaald, gecategoriseerd en geïnterpreteerd worden.”

Snel, eenvoudig en veilig gegevens aanleveren via een app

Met Ockto kunnen financiële dienstverleners consumenten verzoeken digitaal gegevens aan te leveren via de Ockto-app. Bijvoorbeeld voor een hypotheek, financieel advies, een huurwoning, of het openen van een spaarrekening. Snel, makkelijk en veilig. Hierdoor wordt het aanleveren van losse documenten verleden tijd. Ockto zorgt dat alleen de gegevens aangeleverd worden die nodig zijn voor het proces waarmee dus volledig wordt voldaan aan de AVG.

Meer weten over Ockto en de mogelijkheden van informatie uit banktransacties? Neem contact op met Auke Dirkmaat, of vul het contactformulier in.

Terugkijken: Webinar Ockto & ING

Hypotheekacceptatie op basis van de Ockto brondata

Gastspreker: Lenny Meeuwes ING

Steeds meer geldverstrekkers accepteren hypotheken op basis van de Ockto dataset. Bij ING kunnen hierdoor tot maar liefst 6 documenten komen te vervallen. Maar hoe doe je zo’n aanvraag? En hoe kom je aan die Ockto dataset?

Antwoord op deze en andere vragen worden tijdens dit webinar gegeven. In 30 minuten praten we je helemaal bij en weet je hoe je in het vervolg een hypotheekaanvraag op basis van brondata via Ockto Connect doet. Bij ING, of bij één van de 9 andere geldverstrekkers. Ook wordt er nog uitgebreid antwoord gegeven op vele vragen.

Gezondverzekerd.nl en Ockto slaan handen ineen voor snelle en veilige beoordeling Gemeentepolis

Om burgers met een laag inkomen en een chronische ziekte of beperkingen te ondersteunen, bieden ruim 300 gemeenten in Nederland een collectieve zorgverzekering aan: de Gemeentepolis.  Deze kan via Gezondverzekerd.nl worden aangevraagd. Dankzij de premium licentie van Gezondverzekerd.nl (BS&F) kan de benodigde informatie voor deze aanvragen vanaf nu makkelijk en veilig worden aangeleverd met behulp van de Ockto-app.

Snelle en veilige beoordeling van aanvragen
Aan het aanvragen van een Gemeentepolis zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo is deze collectieve zorgverzekering inkomensafhankelijk. Voorheen werden alle benodigde gegevens handmatig gecontroleerd in de Backofficeapplicatie van Gezondverzekerd.nl. Een tijdrovend proces, waarbij communicatie en documenten via post en e-mail werden verstuurd. Door het gebruik van Ockto in het inventarisatieproces kunnen gemeenteambtenaren nu sneller beoordelen of iemand recht heeft op de Gemeentepolis.

Wanneer iemand een aanvraag doet voor de Gemeentepolis wordt hem of haar vanaf nu gevraagd om de benodigde gegevens aan te leveren via de Ockto-app. Met de app worden, na inlog met DigiD de benodigde gegevens opgehaald bij overheidsportalen zoals de Belastingdienst en het UWV. Deze brondata wordt na goedkeuring verstuurd naar de Backofficeapplicatie van Gezondverzekerd.nl. Daar kan de gemeente vervolgens beoordelen of deze persoon, op basis van zijn of haar inkomens- en/of vermogenssituatie, in aanmerking komt voor een Gemeentepolis.

Auke Dirkmaat, Ockto: “We zijn zeer verheugd te zien dat men dit aanvraagtraject door gebruik van de Ockto-app een stuk zelfstandiger doorloopt. Het gemak van de app en de gegevens in één keer goed aangeleverd zorgen voor een aanzienlijke verbetering van dit proces.”

Hertoetsing en snel uitsluitsel
Ook kan Ockto worden ingezet bij de hertoetsing van alle burgers die al onder de Gemeentepolis vallen. Gegevens van de Belastingdienst en het UWV kunnen eenvoudig worden aangeleverd. Na het goedkeuren van de aanvraag of hertoetsing wordt er automatisch een beschikking gestuurd naar de burger.

Dit scheelt veel tijd en ook de burger weet snel waar hij of zij aan toe is. Daarnaast kunnen onterechte polissen sneller worden geïdentificeerd. “Het gebruik van Ockto maakt de beoordeling van een aanvraag niet alleen makkelijker voor de gemeente, ook de burger heeft sneller uitsluitsel”, meent Niek Wezenberg, manager bij BS&F.

Over BS&F & de Gemeentepolis
De Gemeentepolis is een collectieve verzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Deze zorgverzekering wordt aangeboden door ruim 300 gemeenten via Gezondverzekerd.nl. In Nederland bieden bijna alle gemeenten een Gemeentepolis aan.

Bureau BS&F ondersteunt overheden, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en belangenorganisaties bij het versterken van sociaal beleid, het realiseren van toegang tot zorg en het ondersteunen van kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld door het opzetten en beheren van het platform Gezondverzekerd.nl

Meer informatie over de Gemeentepolis en de koppeling met Ockto is te vinden via deze website.

Ook Obvion accepteert brondata via Ockto

Met ingang van 19 oktober 2020 accepteert Obvion brondata via Ockto bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Het gaat in eerste instantie om data van UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat betekent dat het handmatig aanleveren van het UWV verzekeringsbericht en MijnPensioenOverzicht (MPO) voor de hypotheekaanvraag overbodig is. Daarmee zet Obvion weer een mooie nieuwe stap in het digitaliseren van
het hypotheekaanvraag proces.

Intermediairs kunnen consumenten via Ockto op een eenvoudige, veilige en efficiënte manier uit verschillende bronnen gegevens laten ophalen die zij nodig hebben voor het maken van het hypotheekadvies.

Peter Dijks, CCO Obvion: “Door gebruik te maken van brondata in plaats van het toesturen van documenten verloopt een hypotheekaanvraag een stuk soepeler, wat voor de consument en adviseur een betere ervaring oplevert. Hiermee zetten we weer een mooie stap in het verder
digitaliseren van het hypotheekaanvraag proces.”

Bij deze eerste lancering met de acceptatie van brondata van UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl monitort Obvion de werking in de praktijk en of eventuele verbeteringen nodig zijn. Aan de hand van de bevindingen bepaalt Obvion of data van meerdere bronnen kunnen worden toegevoegd via Ockto.

Over de Ockto Brondata Service

Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Ockto Brondata Service (OBS) ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met
verschillende partijen binnen de hypotheekketen.

Meer weten over de Ockto Brondata Service? Neem contact op met Gert Vasse.

Ockto’s visie op waarde creëren met data

“Creating an eco-system comes with challenges”

“There are still many questions to be answered about the complete meaning and implications of giving individuals ‘right to self-determination regarding their personal data’.” Aldus Paul Janssen, Product Director bij Ockto.
 
Sinds juni is Ockto onderdeel van de Data Sharing Coalition. Dit initiatief is opgestart naar aanleiding van een onderzoek door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met oog op het cross-sectoraal delen van data. 
 
Paul deelt onze visie op het waarde creëren door uitwisselen en delen van data en bespreekt welke uitdagingen er nog liggen op het gebied van data delen.

MyData Global waardeert Ockto met de status: MyData Operator 2020

Eerder dit jaar heeft Ockto zich aangesloten bij de internationale non-profitorganisatie MyData Global. Een organisatie met zo’n 400+ leden en 100 partners die allemaal een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk het recht op zelfbeschikking met betrekking tot persoonlijke gegevens van consumenten op een ethische manier te verbeteren.

Organisaties die de MyData Operator 2020-status aanvragen, moeten aantonen hoe hun oplossing de mens centraal stelt om regie op zijn gegevens te hebben en hoe de gegevens en waarde door hun ecosystemen stromen. Om in aanmerking te komen voor de prijs moeten deze organisaties aantonen hoe hun diensten de potentie hebben om samen te werken met gegevensbronnen, instellingen die gegevens gebruiken en met andere operators.

Paul Janssen, Product Director van Ockto: “Ik ben enorm trots op deze erkenning. Deze nieuw verkregen status en award is een compliment voor de manier waarop wij in alle geledingen van ons bedrijf omgaan met het verwerken van persoonlijke gegevens van consumenten. Het is fijn om te constateren dat onze visie met betrekking tot het vergaren en delen van persoonlijke gegevens onder regie van de persoon klopt en ook internationaal past.”

Meer informatie over onze nieuw verkregen status en de Mydata Global organisatie vind je via deze link: https://mydata.org/operators/

Actueel