Ockto voor de Consumptief Krediet sector

Aanbieders van consumptief krediet zijn verplicht om potentiële klanten te beoordelen op kredietwaardigheid, voordat tot toekenning van een krediet mag worden overgegaan. Consumenten moeten beschermd worden tegen het aangaan van leningen die zij zich niet kunnen veroorloven. Het tegengaan van overcreditering is ook door de toezichthouders tot speerpunt verheven.

Om de kredietbeoordeling goed uit te kunnen voeren moeten consumenten aan consumptief kredietverleners verplicht inzage geven in hun identiteit, inkomen, uitgaven, schulden en banktransacties. Het beoordelen van deze informatie om tot een gefundeerde acceptatie te komen kost kredietverleners veel tijd. Met Ockto wordt het acceptatieproces sterk vereenvoudigd.

Voordelen

✔ Aanzienlijke tijdbesparing voor zowel consument als kredietverstrekker
✔ Verkleint kans op fraude
✔ Voorkomt AVG-compliancy risico’s

Met behulp van het Ockto platform is het voor een potentiële klant mogelijk om kredietverleners op een eenvoudige en veilige manier inzage te geven in de informatie die zij nodig hebben voor de kredietbeoordeling. Via het Ockto platform en een App van de kredietverstrekker kan vanuit databronnen bij de overheid en banken informatie worden ontsloten over identiteit, inkomen, uitgaven en bezittingen.

Dit bespaart alle betrokkenen veel tijd, reduceert de doorlooptijd van een consumptief krediet acceptatie tot enkele minuten, verkleint de mogelijkheid van fraude, zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn én levert daarmee een flinke kostenbesparing op.

Bovendien geeft het adviespraktijken en aanbieders de mogelijkheid om alleen die informatie op te vragen die hun proces is benodigd. Daarmee wordt recht gedaan aan de bescherming van persoonsgegevens.


Aan de slag met Ockto

Om Ockto goed te implementeren in de gewenste klantreis bieden wij standaard ondersteuning aan. Onze experts gaan samen met u zorgen dat Ockto functioneel op de juiste plek in de klantreis wordt aangesloten. Tevens begeleiden we de technische aansluiting via een beveiligde mutual SSL-verbinding.


Meer weten?

Meer weten over het Ockto? Neem contact met ons op.

  • Gebruik gegevens: de door je ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van het afhandelen en opvolgen van je bericht.


Partners

Actueel