Databronnen

Ockto maakt het mogelijk dat consumenten bij een groot aantal databronnen zoals overheidsinstanties, commerciële partijen en banken persoonlijke gegevens op halen. Bij de implementatie van Ockto zorgen we ervoor dat alleen de benodigde gegevens van een consument worden opgevraagd om zo te voldoen aan de AVG regelgeving. Denk hierbij aan gegevens voor het onboarden van een klant (KYC), het afsluiten van een financieel product en het beheren van een gehele klantportefeuille.

Hier tonen wij een overzicht van de beschikbare databronnen. Met de Ockto-app kan een consument persoonlijke gegevens uit deze bronnen ophalen en via een beveiligde verbinding met een dienstverlener delen.

MijnOverheid:
Basisregistratie Personen (BRP)

Gegevens over een persoon zoals namen, geboortedatum, email, huwelijkse status, woonadres, woonhistorie, familie, nationaliteit, verblijfsstatus en paspoortnummer.

MijnOverheid:
Kadaster/WOZ

Gegevens over bestaande woning(en), WOZ-rapport van de gemeente en kadaster gegevens.  

MijnOverheid:
Mijn Geregistreerd Inkomen (MGI)

Gegevens over Mijn Geregistreerd Inkomen/IBRI, o.a. voor het vaststellen van inkomens van ZZP-ers.

Belastingdienst:
Vooraf Ingevulde Aangifte

Gegevens over huishoudensamenstelling, verschillende soorten inkomen, schulden en bezittingen zoals een huis, bankrekeningen en een of meerdere hypotheken.

UWV Verzekeringsbericht

Gegevens over werkgevers die tot 5 jaar terug gaan, het actuele salaris, het soort dienstverband  en eventuele uitkeringen en het gebruik van een leaseauto.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Gegevens over de opgebouwde pensioenen door een persoon. Per pensioenfonds wordt inzicht geboden in de opgebouwde waarde.  

Logos banken

Informatie uit banktransacties

Gegevens over de gedane banktransacties van één of meerdere  bankrekeningen. Deze banktransacties worden gecategoriseerd naar uitgaven en inkomsten, o.a. vaste lasten, betaalde huur en alimentatie. Voor meer informatie ga naar banktransacties.

DUO

Gegevens over eventuele studieschulden, actuele studie’s en behaalde diploma’s van hoge scholen en universiteiten

Bureau Kredietregistratie

Toetsinformatie ten behoeve van kredietwaardigheid en KYC: VIS Toets, PEP Toets, Sanctie Toets en Insolventie Toets.

RDW

Gegevens over voer- en vaartuigen op naam, NAW-gegevens en uitgegeven rijbewijzen.

ID verificatie

Gegevens over de geverifieerde identiteit van een persoon (NAW) aangeleverd door en via een bank.

Actueel