Databronnen

Ockto biedt de mogelijkheid om bij een groot aantal bronnen gegevens op te halen. Bij de implementatie van Ockto zorgen we ervoor dat alleen de minimale persoonsinformatie die een dienstverlener nodig heeft om zijn diensten uit te voeren worden opgevraagd.

Hier tonen wij een overzicht van de beschikbare databronnen. Met behulp van het Ockto platform kan een consument informatie uit deze bronnen ophalen en via een beveiligde verbinding met een dienstverlener delen.

Basisregistratie Personen (BRP)

Gegevens over een persoon zoals namen, geboortedatum, email, echtscheidingsinformatie, woonadres, woonhistorie, familie, nationaliteit, verblijfsstatus en paspoortnummer.

Kadaster/WOZ

Gegevens over bestaande woning(en), WOZ-rapport van de gemeente en kadaster gegevens.  

Mijn Geregistreerd Inkomen (MGI)

Het verzamelinkomen van de afgelopen 5 jaar, zoals geregistreerd bij de belastingdienst.

Vooraf Ingevulde Aangifte

De bij de Belastingdienst bekende informatie over huishouden, inkomen, schulden, bezittingen, huis, bankrekeningen en hypotheek.

UWV Verzekeringsbericht

5 jaar informatie over werkgevers, salaris en eventuele uitkeringen en leaseauto.

Uniform Pensioen Overzicht

Gedetailleerd overzicht waarin is opgenomen waar welk en hoeveel pensioen is opgebouwd.

Banken

Volledige betaaltransactie informatie van bankrekeningen, gecategoriseerd naar uitgaven en inkomsten.

Meer informatie >

DUO

Gegevens over de eventuele studieschuld, actuele studie en diplomaregister.

Bureau Kredietregistratie

Toets informatie ten behoeve van kredietwaardigheid en KYC: VIS toets, PEP toets, Sanctie toets en Insolventie toets.

RDW

Informatie over voer- en vaartuigen op naam en rijbewijs.

ID verificatie

Authenticatie en identificatie controle en kopie paspoort, ID-bewijs of rijbewijs geverifieerd via Digid en paspoortnummer uit BRP.

Actueel