Ockto voor de financieel adviseur

Om een klant van een goed financieel advies te kunnen voorzien is er veel persoonsinformatie nodig. Het aanleveren van deze informatie is voor de meeste consumenten een vervelende en tijdrovende opgave. Vervolgens kost het de financieel adviseur veel tijd om de aangeleverde informatie te controleren en correct in het adviespakket over te nemen. Daarbij is het goed mogelijk dat de consument per abuis niet alle informatie heeft aangeleverd, of dat hij juist te veel informatie aanlevert, met AVG compliancy problemen tot gevolg.

Door de klant met Ockto zijn gegevens aan te laten leveren is dit verleden tijd.

Voordelen

✔ Aanzienlijk sneller, voor consument én adviseur
✔ Betrouwbare data, direct uit de bron
✔ Alleen de informatie die nodig is
✔ Koppeling met adviespakketten

Een klant kan via Ockto persoonsinformatie aanleveren over zichzelf en zijn of haar huishouden. Informatie over inkomen, schulden, identiteit, bezittingen en pensioen kan vanuit de verschillende databronnen die Ockto ontsluit eenvoudig worden verstrekt.

Dit scheelt klanten veel gedoe, verbetert de kwaliteit van het financieel advies, zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn én levert een flinke tijdsbesparing op bij het uitvoeren van het adviestraject.

Bovendien geeft het de financieel adviseur de mogelijkheid om alleen die informatie op te vragen die hij voor het proces nodig heeft. Daarmee wordt recht gedaan aan de bescherming van persoonsgegevens.


Koppelingen softwarepakketten

Ockto heeft koppelingen met de voor financieel advies belangrijke softwarepakketten.

  • Figlo
  • DIAS Software
  • Opal
  • Scope
  • Blanco
  • Private Wealth Navigator

Aan de slag met Ockto

Ockto voor zelfstandig adviseurs

Implementatie in uw customer journey


Meer weten?

Meer weten over het inzetten van Ockto voor financieel advies doeleinden? Neem contact met ons op.

  • Gebruik gegevens: de door je ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van het afhandelen en opvolgen van je bericht.


Partners

Actueel