Ockto voor gemeenten

Gemeenten verlenen diensten waarvoor zij burgers met regelmaat verzoeken om persoonsinformatie aan te leveren. Denk hierbij aan diensten zoals het verlenen van stadspassen, het toekennen van minima-regelingen, het ondersteunen bij schuldhulpverlening of het toekennen van een gemeentepolis. De burgers die voor deze diensten in aanmerking komen zijn veelal afkomstig uit kwetsbare groepen en hebben over het algemeen veel moeite met het aanleveren van de juiste documenten. Stukken die vaak moeten worden verstrekt zijn een loonstrook, werkgeversverklaring, banktransacties, kopieën uit de GBA, een overzicht uit het RDW, inzicht in studieschuld van DUO, etc.

Het controleren van deze documenten is daarbij veel werk voor gemeenten. Vanwege het papieren aanleverproces is dit fraudegevoelig en risicovol vanuit het voldoen aan de privacywetgeving.

Ockto biedt hier een oplossing in.

Voordelen

✔ Aanzienlijke tijdsbesparing voor burger en gemeente
✔ Snel en makkelijk betrouwbare aanlevering van gegevens
✔ Biedt mogelijkheden tot automatisering
Voorkomt AVG-compliancy risico’s

Wanneer burgers via Ockto data aangeleveren komt deze rechtstreeks uit betrouwbare overheidsbronnen en van banken. Gemeenten krijgen zo direct inzicht.

Veel burgers kunnen zelfstandig hun informatie via Ockto aanleveren, voor sommige burgers zal enkele minuten ondersteuning nodig zijn. Ockto kan hiervoor direct worden aangesloten door een gemeente, maar kan ook ontsloten worden via de bestaande oplossingen die door derden aan gemeenten worden geleverd.

De verstrekking van de regelingen waarvoor een burger zijn persoonsinformatie aan moet leveren, kan met behulp van Ockto grotendeels geautomatiseerd gebeuren. Dit bespaart alle betrokkenen veel tijd, reduceert de doorlooptijd van een aanvraag tot enkele minuten, verkleint de mogelijkheid van fraude, zorgt ervoor dat een burger alleen die persoonsgegevens verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn én zorgt ervoor dat regelingen worden toegekend aan de burgers die er recht op hebben.

Bovendien geeft het de gemeente de mogelijkheid om alleen die informatie op te vragen die voor het proces is benodigd. Daarmee wordt recht gedaan aan de bescherming van persoonsgegevens (AVG).


Aan de slag met Ockto

Om Ockto goed te implementeren in de gewenste klantreis bieden wij standaard ondersteuning aan. Onze experts gaan samen met u zorgen dat Ockto functioneel op de juiste plek in de klantreis wordt aangesloten. Tevens begeleiden we de technische aansluiting via een beveiligde mutual SSL-verbinding.


Meer weten?

Meer weten over het Ockto? Neem contact met ons op.

  • Gebruik gegevens: de door je ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van het afhandelen en opvolgen van je bericht.


Partners

Actueel