Ketenoplossing: hypotheekacceptatie o.b.v. brondata

Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Ockto Brondata Service (OBS) ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met verschillende partijen binnen de hypotheekketen.

In het aanvraagtraject van een hypotheek zorgen we er zo voor dat hypotheekaanbieders zelf bepaalde brondata en documenten kunnen ophalen, zonder dat deze door de adviseur aangeleverd hoeven te worden. Zo wordt een forse tijdswinst behaald voor zowel de consument als de adviseur. We faciliteren het digitaal communiceren tussen klant, adviseur, HDN en hypotheekaanbieder. Het uiteindelijke doel is om in plaats van documenten, alleen nog (bron)data te hoeven gebruiken voor de acceptatie van een hypotheekaanvraag. Alle hypotheekaanbieders en distributiepartijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Ockto adviseur

Te vervallen documenten

Steeds meer hypotheekaanbieders sluiten zich aan op deze ketenoplossing. Afhankelijk van de hypotheekaanbieder kunnen er diverse documenten vervallen. Onderstaand een overzicht van de documenten die kunnen vervallen per hypotheekaanbieder.

Aegon logo

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Kopie legitimatie (per 15 sept ’20)

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Argenta logo

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Bewijs inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap/huwelijk

WOZ-waardebeschikking

Saldobiljet schuldrest bestaande woningen

Uitkeringsspecificatie

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring (binnenkort)

Pensioenoverzicht (binnenkort)

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht


Overige aangesloten ketenpartners

Actueel