Aangesloten hypotheekverstrekkers Brondata Service

De Brondata Service zorgt ervoor dat de hypotheekverstrekker de dataset van Ockto ook op kan halen voor de hypotheekacceptatie. Uiteraard alleen na toestemming van jouw klant en binnen de strikte normen van wet- en regelgeving.

Steeds meer hypotheekverstrekkers en adviespakketten sluiten zich aan. Hierdoor hoeven bepaalde documenten niet meer los aangeleverd te worden bij een hypotheekaanvraag op basis van Ockto data bij onderstaande hypotheekverstrekkers.

Aegon logo

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Kopie legitimatie

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Argenta logo

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Bewijs inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap/huwelijk

WOZ-waardebeschikking

Saldobiljet schuldrest bestaande woningen

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Bewijs inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap/huwelijk

WOZ-waardebeschikking

Saldobiljet schuldrest bestaande woningen

Uitkeringsspecificatie

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring (binnenkort)

Pensioenoverzicht (binnenkort)

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Pensioenoverzicht


Overige ketenpartners

Actueel