Ockto voor Nazorg en Activatie

Financieel dienstverleners zijn verplicht om gedurende de looptijd van een financieel product nazorg te verlenen. Zoals aan consumenten aan wie zij een product verkocht hebben, over een product geadviseerd hebben of voor wie zij bij de aankoop van het product bemiddeld hebben.

Soms is nazorg voor de consument gratis, bijvoorbeeld bij wijzigingen in relevante wetgeving, of bij het informeren en activeren van consumenten die een aflossingsvrije hypotheek hebben gekocht. In andere gevallen mag voor nazorg kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld om zeker te stellen dat het financiële product nog steeds passend is bij grote wijzigingen in de persoonlijke situatie van de klant. Hierbij valt te denken aan promotie, werkeloosheid of scheiding. Ockto helpt nazorg en activatie betaalbaar te maken.

Voordelen

✔ Maakt nazorg en activatie betaalbaar
✔ Snel en makkelijk up-to-date gegevens aanleveren
✔ Biedt mogelijkheden tot automatisering

Goede nazorg vereist dat de consument opnieuw volledige informatie over inkomen, schulden en bezittingen van zijn of haar huishouden verstrekt. Op basis van deze informatie kan opnieuw bekeken worden of het financieel product nog passend is en of er eventueel actie door de consument genomen moet worden om dit beter passend te maken bij de nieuwe situatie. De hoge kosten van dit proces maken dat nazorg en activatie tot op heden de ondergeschoven kindjes zijn binnen de financiële sector. De AFM heeft dit opgemerkt en onlangs financieel dienstverleners stevig aangespoord om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Ockto helpt nazorg en activatie betaalbaar te maken. Een klant kan via Ockto persoonsinformatie aanleveren over zichzelf en zijn of haar huishouden. Informatie over inkomen, schulden, identiteit, bezittingen en pensioen kan vanuit de verschillende databronnen die Ockto ontsluit eenvoudig en veilig worden verstrekt.

Dit scheelt uw klant niet alleen veel gedoe, maar maakt het ook mogelijk om de nazorg en activatie processen grotendeels geautomatiseerd te laten verlopen.


Aan de slag met Ockto

Om Ockto goed te implementeren in de gewenste klantreis bieden wij standaard ondersteuning aan. Onze experts gaan samen met u zorgen dat Ockto functioneel op de juiste plek in de klantreis wordt aangesloten. Tevens begeleiden we de technische aansluiting via een beveiligde mutual SSL-verbinding.


Meer weten?

Meer weten over het Ockto? Neem contact met ons op.

Partners

Actueel