Ketenoplossing: Ockto Brondata Service

Steeds meer partijen bieden mogelijkheden aan om digitaal informatie te delen, maar vaak ieder op zijn eigen manier. Daarom heeft Ockto samen met diverse ketenpartners de Ockto Brondata Service (OBS) ontwikkeld. Met deze nieuwe standaard kan de consument zijn data veilig delen met verschillende partijen binnen de hypotheekketen.

In het aanvraagtraject van een hypotheek zorgt OBS ervoor dat geldverstrekkers zelf bepaalde brondata en documenten kunnen ophalen, zonder dat deze door de adviseur aangeleverd hoeven te worden. Zo wordt een forse tijdswinst behaald voor zowel de consument als de adviseur.

OBS faciliteert het digitaal communiceren tussen klant, adviseur, HDN en geldverstrekker. Het uiteindelijke doel is om in plaats van documenten, alleen nog (bron)data te hoeven gebruiken voor de acceptatie van een hypotheekaanvraag. Alle geldverstrekkers en distributiepartijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Ockto adviseur

Te vervallen documenten met Ockto Brondata Service

Steeds meer geldverstrekkers sluiten zich aan op de Ockto Brondata Service. Afhankelijk van de geldverstrekker kunnen er diverse documenten vervallen. Onderstaand een overzicht van de documenten die kunnen vervallen per geldverstrekker.

Aegon logo

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Mijnpensioenoverzicht.nl

kopie legitimatie (binnenkort)

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Mijnpensioenoverzicht.nl

Argenta logo

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Mijnpensioenoverzicht.nl

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Mijnpensioenoverzicht.nl

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Mijnpensioenoverzicht.nl

Te vervallen documenten

Werkgeversverklaring

Mijnpensioenoverzicht.nl

Overige aangesloten ketenpartners

Actueel