Pensioeninzicht met Ockto

Het overgrote merendeel van de pensioendeelnemers heeft geen goed zicht op de toekomstige pensioensituatie. Als deelnemers de informatie die door hun pensioenfonds of verzekeraar wordt verstrekt al kunnen begrijpen, dan is deze informatie over het algemeen onvolledig.

Immers, een goed inzicht in de toekomstige financiële situatie kan alleen worden gegeven als er ook zicht is op bijvoorbeeld huis en hypotheek, het inkomen van de eventuele partner, overige pensioenaanspraken en het bestedingspatroon. Deze informatie wordt vaak niet, of gebrekkig verzameld.

Ockto biedt hier een oplossing in.

Voordelen

✔ Aanzienlijke tijdsbesparing
✔ Inzicht in het totale pensioenplaatje
✔ Alleen de benodigde gegevens worden aangeleverd

Met behulp van Ockto kan de noodzakelijke informatie door een deelnemer eenvoudig en veilig worden verstrekt. Ockto wordt o.a. ingezet binnen het Toekomstverkenner initiatief van PGGM, waaraan meerdere grote pensioenfondsen al deelnemen. In samenwerking met Yellowtail en Ortec is het MyLife concept ontwikkeld, dat inmiddels door verschillende pensioenfondsen en verzekeraars wordt ingezet. Ockto kan natuurlijk ook zelfstandig door pensioenfondsen of verzekeraars op hun deelnemersportalen worden aangesloten.

Door de Toekomstverkenner, MyLife of Ockto in te zetten bij het geven van inzicht in de toekomstige financiële situatie verbetert de kwaliteit van de informatievoorziening aan deelnemers sterk. Ockto zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn. De inzet van Ockto levert niet alleen een beter inzicht, maar alle betrokkenen ook een flinke tijdsbesparing op.


Aan de slag met Ockto

Om Ockto goed te implementeren in de gewenste klantreis bieden wij standaard ondersteuning aan. Onze experts gaan samen met u zorgen dat Ockto functioneel op de juiste plek in de klantreis wordt aangesloten. Tevens begeleiden we de technische aansluiting via een beveiligde mutual SSL-verbinding.


Meer weten?

Meer weten over het Ockto? Neem contact met ons op.

  • Gebruik gegevens: de door je ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van het afhandelen en opvolgen van je bericht.


Partners

Actueel