Ockto voor de Private Lease sector

Consumenten financieren hun auto in toenemende mate via private lease. De aanbieders van private lease moeten de identiteit en kredietwaardigheid van hun klanten controleren om vast te kunnen stellen of de kosten van het leasecontract gedragen kunnen worden.

Op dit moment moet de consument daarvoor veel persoonsinformatie op papier aanleveren, zoals een kopie paspoort of rijbewijs, werkgeversverklaring, loonstrook en kopie bankafschrift. Het controleren van de aangeleverde informatie kost aanbieders van private lease veel tijd en is fraudegevoelig. Daarnaast brengt dit AVG-compliancy risico’s met zich mee doordat vaak te veel persoonsinformatie op een ongecontroleerde wijze wordt aangeleverd.

Door via Ockto deze gegevens aan te laten leveren wordt dit proces sterk geautomatiseerd en zijn AVG-compliancy risico’s verleden tijd.

Voordelen

✔ Aanzienlijke tijdbesparing voor zowel consument als leasemaatschappij
✔ Verkleint kans op fraude
✔ Voorkomt AVG-compliancy risico’s

Wanneer de leasemaatschappij een potentiële klant verzoekt om zijn informatie via Ockto aan te leveren wordt het acceptatieproces sterk vereenvoudigd. De benodigde gegevens worden rechtstreeks vanuit overheidsbronnen aangeleverd. Verdere bewijsstukken hoeven door de klant niet meer aangeleverd te worden en de private lease aanbieder kan direct vaststellen of een klant in aanmerking komt voor het contract.

Dit spaart alle betrokkenen veel tijd, reduceert de doorlooptijd van een private lease acceptatie tot enkele minuten, verkleint de mogelijkheid van fraude, zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn én levert daarmee een significante kostenbesparing op.

Bovendien geeft het de leasemaatschappij de mogelijkheid om alleen die informatie op te vragen die voor het proces is benodigd. Daarmee wordt recht gedaan aan de bescherming van persoonsgegevens.


Aan de slag met Ockto

Om Ockto goed te implementeren in de gewenste klantreis bieden wij standaard ondersteuning aan. Onze experts gaan samen met u zorgen dat Ockto functioneel op de juiste plek in de klantreis wordt aangesloten. Tevens begeleiden we de technische aansluiting via een beveiligde mutual SSL-verbinding.


Meer weten?

Meer weten over het Ockto? Neem contact met ons op.

  • Gebruik gegevens: de door je ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen ten behoeve van het afhandelen en opvolgen van je bericht.


Partners

Actueel