Snelle en complete intake zonder paperassen

Gemeenten verlenen diensten waarvoor veel documenten en persoonsgegevens nodig zijn. Bijvoorbeeld rondom schuldhulp of gemeentelijke regelingen. Gemeenten zijn gebaat bij 1 uniform proces voor de toetsing op rechtmatigheid van al deze regelingen.

Daarom is Ockto een samenwerking aangegaan met BS&F (van o.a. gezondverzekerd.nl) en lanceren wij samen één uniforme applicatie voor het gemeentelijke sociale domein.

Voordelen gemeenten bij toetsing rechtmatigheid

 • Snel en makkelijk een compleet dossier opbouwen zonder papieren
 • Betrouwbare gegevens rechtstreeks uit de bron
 • Volledig conform wet- en regelgeving, zoals de AVG
Meer weten? Neem contact op

Gegevens aanleveren via een app

Door kwetsbare mensen wordt het aanvragen van gemeentelijke regelingen als lastig ervaren. Zij zijn gebaat bij een eenvoudig en uniform aanvraag proces voor alle gemeentelijke regelingen. Ook als zij in de schuldhulpverlening belanden is het niet eenvoudig om alle noodzakelijke papieren aan te leveren.

Met Ockto worden gegevens makkelijk, snel en veilig gedeeld. Dit scheelt burgers, die in zo’n situatie vaak al papiermoe zijn, flink wat uitzoekwerk. Via Ockto haalt uw cliënt persoonsgegevens op bij officiële overheidsinstanties en banken. Pas na expliciete toestemming van de burger worden de gegevens met de gemeente gedeeld. Daarbij worden via Ockto alleen die persoonsgegevens gedeeld die echt nodig zijn voor het uitvoeren van het beoordelen van de aanvraag, of uitvoeren van het gemeentelijk proces.

Direct uit betrouwbare bronnen

Databronnen

Uitgelicht

Ockto op maat

Ockto implementaties

 • Maatwerk implementatie
 • Geïntegreerd in de customer journey
 • Ook geschikt voor online adviestools
Ik wil meer weten
Overheidsdata

Gegevens uit overheidsbronnen

 • Gegevens rechtstreeks uit de bron
 • Aanpassen gegevens is niet mogelijk
 • Maatwerk datafilters
Ik wil meer weten
Inkomsten & uitgaven

Gegevens uit banktransacties

 • Gecategoriseerde banktransacties
 • Van alle Nederlandse banken
 • Consument geeft expliciet toestemming
Ik wil meer weten

Actueel