Ockto voor de Schuldhulpverlening

Mensen die in de schuldhulpverlening terecht komen moeten met grote regelmaat persoonlijke gegevens aanleveren aan de gemeente die hen begeleidt. Er moet inzicht worden gegeven in inkomen, schulden, bezittingen en uitgaven.

Hiervoor wordt niet alleen informatie vanuit het UWV, de BRP, belastingdienst, DUO en het RDW gevraagd, maar ook informatie over de banktransacties. Het aanleveren van deze informatie is voor betrokkenen vaak een lastige, foutgevoelige en tijdrovende klus. Daarnaast is het controleren van de informatie is voor de gemeenten een intensieve bezigheid.

Ockto biedt hier een oplossing in.

Voordelen

✔ Aanzienlijke tijdsbesparing
✔ Snel en makkelijk betrouwbare aanlevering van gegevens
✔ Biedt mogelijkheden tot automatisering
Voorkomt AVG-compliancy risico’s

Wanneer burgers via Ockto data aanleveren komt deze rechtstreeks uit betrouwbare overheidsbronnen en van banken. Gemeenten krijgen zo direct inzicht.

Veel burgers kunnen zelfstandig hun informatie via Ockto aanleveren, voor sommige burgers zal hierbij ondersteuning door de gemeente nodig zijn.

Ockto kan hiervoor direct worden aangesloten door een gemeente, maar kan ook ontsloten worden via de bestaande schuldhulpverleningsoplossingen die aan gemeenten worden geleverd.

Dit bespaart alle betrokkenen veel tijd, verkleint de mogelijkheid van fraude, zorgt ervoor dat een burger alleen persoonlijke gegevens verstrekt die ook daadwerkelijk nodig zijn én zorgt voor een optimale ondersteuning door gemeenten van een grote kwetsbare groep burgers.


Aan de slag met Ockto

Om Ockto goed te implementeren in de gewenste klantreis bieden wij standaard ondersteuning aan. Onze experts gaan samen met u zorgen dat Ockto functioneel op de juiste plek in de klantreis wordt aangesloten. Tevens begeleiden we de technische aansluiting via een beveiligde mutual SSL-verbinding.


Meer weten?

Meer weten over het Ockto? Neem contact met ons op.

Partners

Actueel